Pridajte sa k nám!

SOSEXPO 2017

OPÝTALI SME SA MF A MV ... ODPOVEDALI NÁM

Náš návrh na novelizáciu zákona ...

Bude to raz tak aj na Slovensku

KONGRES EQAR – O ČOM BOL?

OPÝTALI SME SA MF A MV SR ...

Kongres EQAR na Slovensku

ŽIADAME NÁVRH ZÁKONA STIAHNUŤ

Z 5. Valného zhromaždenia členov ZRSM

ZMENA V ZLOŽENÍ DOZORNEJ RADY ZRSM

O Vaše 2 % sa uchádzame aj v tomto roku

ZMENA V ZLOŽENÍ VÝBORU ZDRUŽENIA

Úspešný seminár ...

Kto uverí?!

VASSAL EKO OPÄT ČLENOM ZRSM

EQAR ZASADAL NA SLOVENSKU

CENA EQAR AJ NA SLOVENSKO

O Vaše 2 % sa uchádzame aj v tomto roku

Z KONGRESU EQAR

Recyklácia SO a OD na Slovensku z pohľadu ZRSM

ZO 4. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ČLENOV ZRSM

CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE RECYCLING

VYHLÁSENIE CENY EQAR

Rozšírili členskú základňu

ZMENY V ČLENSKEJ ZÁKLADNI ZRSM

Posilnenie ZRSM

SPÁJAME PRAX S VEDOU

Prečo je ERSON v ZRSM?

K ZÁKONU MÁ VÝHRADY AJ RÚReP

Oslovili sme ministerstvá

OKRES TRENČÍN A STAVEBNÉ ODPADY

Stanovisko ZRSM k návrhu zákona o odpadoch

Z AKTÍVU ZRSM

Rokovania so stavebnými fakultami

PREDSEDA ZRSM VICEPREZIDENTOM EQAR

ZRSM je v EQAR

ORGANIZUJEME AKTÍV ZRSM