Zoznam členov ZRSM

 
Obchodné meno člena
priezvisko, meno, titul člena
Sídlo/bydlisko člena IČOZastúpený v ZRSM
priezvisko, meno, titul zástupcu
Funkciaweb
CSM – STAV s.r.o.

Močarianska 151
071 01 Michalovce

36206016 Maďar, Ján, Ing. konateľ www.csm-stav.sk

ERPOS, spol. s r.o.

Vysokoškolákov 4,
010 08 Žilina

31588506

Grečnár,  Martin, Ing.

 

www.erpos.sk

ERSON Recycling, s.r.o.

Soblahovská 3479,
911 01 Trenčín

36331201

Vrtík, Martin, Ing.

vedúci ZRD

www.erson.sk

KEESTRACK drviče + triediče s.r.o.

Jašíkova 2,
821 03 Bratislava

35867680

Hroch, Jiří, Mgr.

konateľ

www.kees.sk

PROSPECT, spol. s r.o. J. Simora 5
940 01 Nové Zámky
34107100 Volšík, Alexander, Ing. konateľ www.prospectnz.sk

Špeciálne činnosti, s.r.o.

Trhová 53,
841 01 Bratislava

46209093

Ondrejkovič, Matúš, Ing.  

konateľ

www.specialnecinnosti.eu

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Studená 3,
821 04 Bratislava-Ružinov

31821987

Najdená, Iveta, Ing.

obchodný manažér

www.tsus.sk

Vassal EKO, s.r.o.

Magnetová 11,
831 04 Bratislava

44523921

Andrejčák, Martin, JUDr. Ing., PhD.

obchodný riaditeľ

www.vassal.sk

Nitrianske komunálne služby, s.r.o

Nábrežie mládeže 87
949 01 Nitra

31436200

Ballay, Miloš Ing.

technicko-prevádzkový manažér

www.nks.sk

Dvoran, Miroslav, Ing.

MDŽ 46
942 01 Šurany

---

---

občan

 

Gašperec, Miroslav, Ing.

 

 ---  ---

 hosťujúci člen

 

Jančo, Ludvik, Ing.

Gagarinova 1717/18
911 01 Trenčín

---

---

občan

 

Szalayová, Sylvia, Ing., PhD.

Katedra technológie stavieb
SvF STU v Bratislave
--- ---

odborný asistent, hosťujúci člen

www.svf.stuba.sk

Širica, Peter, Ing.

Čordákova 39,
040 23 Košice
--- ---

občan

---

Vyhotovil Ing. Ludvik Jančo 01.12.2011, aktualizované 8. 12. 2017 Ing. Jozef Matej

 

Možnosť členstva v ZRSM

Vážení návštevníci stránky – právnické osoby aj občania,

  • prehliadli ste si našu stránku a zaujala Vás?
  • zaujali Vás dôvody vzniku nášho združenia?
  • zaujali Vás ciele nášho združenia?
  • ste právnická osoba vyrábajúca alebo využívajúca recyklované stavebné materiály alebo druhotné suroviny, vyvíjajúca a vyrábajúca stroje a zariadenia na recykláciu odpadových stavebných materiálov alebo druhotných surovín, zaoberajúca sa výskumom v oblasti využitia recyklovaných stavebných materiálov a zaujala Vás naša činnosť a naše ciele a chcete sa podieľať na spoločnom riešení problematiky stavebných odpadov?
  • ste fyzická osoba – občan, máte silné environmentálne cítenie, ste odborník v problematike stavebníctva a životného prostredia, stotožňujete sa s cieľmi nášho združenia a chceli by ste sa podieľať na ich dosahovaní?

Ak sú Vaše odpovede kladné a máte záujem stať sa naším členom, vyplňte priloženú Prihlášku za člena Združenia na rozvoj recyklácie stavebných materiálov a pošlite ju na našu adresu do rúk predsedu združenia. O Vašom prijatí rozhodne výbor združenia na najbližšom rokovaní.

O výsledku Vás budeme bezodkladne informovať.